Stuffed sticky rice balls

1,290,000đ

Mã sản phẩm: NH
Màu sắc:
Size
Đánh giá:

Đánh giá: 2.0/5 (42 phiếu bầu)

Mô tả: Stuffed sticky rice balls
Số lượng:
Chưa có thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Đối tác