Stuffed sticky rice balls

1,290,000đ

Mã sản phẩm: NH
Màu sắc:
Size
Đánh giá:

Đánh giá: 2.2/5 (16 phiếu bầu)

Mô tả:
Số lượng:
Chưa có thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Đối tác